Hvad vi leverer

Forbedring af virksomhedens beredskab

I regi af 3-top har vi udviklet 4 aktuelle ydelser, der fokuserer på de behov, vi ser lige nu hos især de mindre og mellemstore virksomheder.

Forbedring af virksomhedens forandringsberedskab 

Corona krisen har vist, at en række fælles faktorer – forandringsberedskabet – har været afgørende for, at nogen virksomheder har klaret sig bedre end andre under krisen.

Nye kriser og større forandringer kommer stadig hyppigere og forandringsberedskabet vil være afgørende for, hvordan virksomhederne klarer sig fremover.

Forandringsberedskabet sikrer, at virksomhedens generelle kompetencer bedst muligt matcher kravene fra virksomhedens omverden og understøtter dens strategi, samt at man har mulighed for at udnytte de muligheder, som større forandringer også giver.

3- top tilbyder en helhedsorienteret analyse af virksomhedens forandringsberedskab baseret på en systematisk metode, der sikrer, at man kommer hele vejen rundt om virksomhedens konkrete situation, kompetencer og handlemuligheder. Analysen vil afhængigt af ambitionsniveau være baseret på en eller flere workshops og kunne bestå af følgende 5 faser:

 1. Vurdering af mulige fremtidige eksterne forandringer og sandsynlige effekter på virksomheden.
 2. Vurdering af det eksisterende forandringsberedskab indenfor virksomhedens kompetencer.
 3. Udarbejdelse af gap analyse dvs. match af sandsynlige effekter fra fremtidige eksterne forandringer med det eksisterende forandringsberedskab og identifikation af mangelområder.
 4. Analyse af mangelområder
 5. Udarbejdelse af plan

Digital tilstandsvurdering

En helhedsorienteret gennemgang af virksomhedens digitale tilstand, der identificerer:

 • Hvor virksomheden har digitale potentialer, der kan give øget indtjening og konkurrencemæssige fordele.
 • Væsentlige trusler/risici, der kan koste virksomheden penge eller skade virksomheden på anden vis samt forslag til, hvordan disse risici kan elimineres eller nedbringes
 • Om forholdet mellem IT-omkostninger og den forretningsmæssige værdi er i orden samt forslag til, hvordan dette forhold kan forbedres.
 • Om man er i stand til at levere digitale løsninger i det omfang og den takt, som er nødvendigt i fremtiden samt forslag til, hvordan dette kan forbedres.
 • En systematisk metode, der sikrer en uddybning og prioritering af forskellige digitale tiltag mht. benefits, omkostninger og virksomhedens ressourcer.
 • En samlet plan for digitale tiltag, der er praktisk gennemførlig, og bygger på virksomhedens egne forudsætninger.

Brancheanalyse: Fremtiden set i lyset af Covid -19

Undersøgelsen gennemføres ved personlige interviews samt en spørgeskemaundersøgelse. Og resultaterne vil blive præsenteret for branchens medlemmer, f.eks. på et webinar. Samtidig vil en rapport over projektets resultater blive gjort tilgængelig på brancheforeningens hjemmeside

 • Identifikation og kategorisering af de problemer, der har ramt branchen (brancheforeningens medlemmer) med Corona-krisen, og gennemgang af de konsekvenser, det har haft for virksomhederne i branchen
 • Gennemgang af den måde, branchens virksomheder har tacklet udfordringerne med henblik på læring på tværs af branchen, samt identifikation af tiltag, der kan sættes i gang relativt simpelt
 • Identifikation af generiske elementer i det beredskab, der er nødvendigt for, at medlemmerne er bedst muligt rustede til at fungere i den virkelighed, som kommer efter krisen
 • Skitsering af en metode der kan anvendes til at opbygge elementerne i dette beredskab, herunder de kompetencer, der er nødvendige for at etablere dette beredskab i den enkelte virksomhed – digitalisering og teknologi såvel som processer, kompetencer m.v.Brancheanalyse: Status på digitaliseringen

Undersøgelsen gennemføres ved personlige interviews samt en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne præsenteres for branchens medlemmer, f.eks. på et webinar. Samtidig vil en rapport over projektets resultater blive gjort tilgængelig på brancheforeningens hjemmeside.

 • Kortlægning af digitale styrker og svagheder hos brancheforeningens medlemmer
 • Kategorisering af branchens medlemmer i virksomheds ”arketyper” med udgangspunkt i de enkelte virksomheders styrker og svagheder; opdeling i modenhedsniveauer
 • Gennemgang af en generisk metode til etablering af roadmap baseret på den enkelte virksomheds specielle forudsætninger

 

3-top I/S

Email: info@3-top.dk

CVR Nr.: 416442998