Hvem er 3-top

Baggrund

Vi er 3 erfarne konsulenter indenfor forretnings- og IT-rådgivning, som er gået sammen i konsulentgruppen 3-top. Vi kommer hver især fra rådgivningsbranchen, hvor vi har arbejdet i såvel store som mindre konsulenthuse som konsulenter og i ledelsen. Derudover har vi erfaring som ledere i andre brancher uden for rådgivningsbranchen.

Gennem vores samarbejde i forskellige sammenhænge i de seneste år, har vi set et behov hos især de mindre og mellemstore danske virksomheder for rådgivningsydelser indenfor digitalisering, risikostyring og etablering af et nødvendigt forandringsberedskab for at kunne klare sig i konkurrencen nu og fremover. Ydelser der ikke mindst på det seneste er blevet aktualiseret af verdensomspændende kriser som Covid-19. Dette er baggrunden for de specialiserede ydelser, som vi leverer med 3-top.

 

Idegrundlag

I en verden hvor vi udsættes for stadige forandringer, hjælper vi virksomheder med at etablere et forandringsberedskab for at stå bedst muligt rustede til fremtiden.

Vi har udviklet en model, der beskriver de parametre, der er vigtige for et forandringsberedskab – denne model indeholder bl.a. risikostyring og spredning af forretningen, styrker og svagheder, digitaliseringstilstand, forretningsprocesser, organisation og menneskelige kompetencer, værdisæt og meget andet.

Med udgangspunkt i denne model analyserer vi den enkelte virksomheds beredskabstilstand og potentiale generelt eller inden for udvalgte områder -som f.eks. digitalisering, hvor vi har udviklet en speciel ydelse, digital tilstandsrapport, som én af beredskabsparametrene. Derudover opstiller vi sammen med virksomhedens ledelse nogle mål og retningslinjer for det fremtidige forandringsberedskab og baseret herpå udvikler vi en plan for at nå disse mål og kan også bistå i implementeringen af denne plan.

Vi har en helhedsorienteret tilgang til rådgivning, som sker på baggrund af virksomhedens egen konkrete situation, mål og strategier samt de branchemæssige vilkår, der er gældende.

3-top I/S

Email: info@3-top.dk

CVR Nr.: 416442998