Services

Skræddersyet rådgivning

3-top leverer skræddersyet rådgivning omkring digitalisering til virksomheder i transportbranchen. Vi er specialister indenfor digitalisering og har stor erfaring med transportbranchen forstået bredt som hele forsyningskæden - Vores kunder er typisk transportører, speditører og transportkøbere. Vi hjælper vores kunder med alle aspekter af digitalisering fra strategi over design til implementering. Vi tager selvfølgelig udgangspunkt i kundens aktuelle situation og behov.

Standardiserede serviceydelser, der tilpasses behovet

Få et øjebliksbillede af din virksomheds digitale tilstand

Formål

Få et samlet billede af din virksomheds digitale tilstand og få udarbejdet en overordnet plan (”road-map”) for virksomhedens digitale udvikling. Vi kan ydermere tilbyde assistance til igangsætning af digitaliseringsaktiviteter

Indhold

Denne service indeholder bl.a.:

 • Data indsamling via relevante dokumenter, workshops, spørgeskemaer, interviews
 • En analyse, baseret på egen udviklet metode, af virksomhedens nuværende digitale styrker/svagheder og muligheder/trusler og risici i form af et digitalt tilstands-kort og digital tilstandsbeskrivelse.
 • Et prioriteret aktivitets katalog, der i samarbejde med virksomheden udmøntes i en roadmap for virksomhedens digitalisering.
 • Assistance til den rigtige igangsætning af digitaliseringsaktiviteter.

Hvad opnår man

En fælles forankret forståelse af virksomhedens digitale tilstand og dermed et overblik, der peger på de næste skridt på digitaliseringsrejsen.

Hvordan er din virksomheds digitale modenhed?

Formål

Få skabt et samlet overblik over din virksomheds digitale modenhed og få lagt en plan for at udvikle den digitale modenhed, der sikrer, at alle relevante egenskaber (IT, organisation, kompetencer osv.) bliver modnet på rejsen

Indhold

Denne service indeholder bl.a.:

 • Data indsamling via relevante dokumenter, workshops, spørgeskemaer, interviews
 • En faktuel og kvalitativ vurdering af din virksomheds digitale modenhed baseret på en veldokumenteret model
 • En forankret og fælles forståelse af den digitale modenhed blandt projektets deltagere
 • En drøftelse og afklaring af ønsker for fremtiden
 • En plan for den fremtidige udvikling af den digitale modenhed

Hvad opnår man

Man opnår en fælles forankret forståelse af virksomhedens digitale modenhed og en plan for den fremtidige udvikling og modning af den digitale modenhed

 

Beslut din virksomheds fremtidige digitale kunderejse

Formål

Få skabt et samlet overblik over relevante fremtidige digitale kunderejser for din virksomhed, så I kan beslutte, hvilken digital kunderejse I vil tilbyde i fremtiden. Vi kan ydermere tilbyde at assistere i at designe den besluttede fremtidige digitale kunderejse og etablere en plan for at implementere denne.

Indhold

Denne service indeholder bl.a.:

 • Data indsamling via relevante dokumenter, workshops, spørgeskemaer, interviews samt kundeinterviews og evt. vurdering af digital modenhed         
 • Opstilling af alternative muligheder baseret på ovenstående og vores forståelse af mulighederne på markedet og digitalt
 • Vurdering af de opstillede muligheder samt præsentation og beslutning om en ”short-list” af alternativer
 • Uddybning af udvalgte alternativer og etablering af beslutningsgrundlag
 • Beslutning og hvis ønsket design af løsning samt etablering af en plan for implementering af den besluttede digitale kunderejse

Hvad opnår man

Man opnår et fælles og forankret kvantitativt og kvalitativt beslutningsgrundlag, der kan danne grund for en beslutning om din virksomheds fremtidige digitale kunderejse. Hvis ønsket får man ydermere et design af den fremtidige digitale kunderejse og en plan for at komme derhen.

Etabler et pilotprojekt for en udvalgt ekstern digitalisering

Formål

Få etableret og gennemført et pilotprojekt der indeholder en ekstern digitalisering dvs. digitalisering af en udvalgt del af kunderejsen med henblik på at skabe erfaringer, som fremtidige piloter eller implementeringer kan bygge på.

Indhold

Denne service indeholder bl.a.:

 • Data indsamling via relevante dokumenter, workshops, spørgeskemaer, interviews samt kundeinterviews for bl.a. at forstå den eksisterende kunderejse
 • Identificere og udvikle et godt scope for piloten som alle deltagere kan være enige i og stå bag gennem workshops og veldefinerede metoder.
 • Valg af kunde/kunder der vil deltage i piloten
 • Designe pilotprojektet inkl. forankring hos udvalgte kunde/kunder, IT, forretningsprocesser og organisation omkring piloten
 • Etablering af KPI’er og hvad der vil vurderes om en succes af udvalgt kunde og din virksomhed – herunder målemetoder
 • Implementering af pilot, måling og opfølgning
 • Afsluttes med en vurdering af pilotens succes og opsummering af erfaringer (learnings)

Hvad opnår man

Man gennemfører en pilot, opnår en masse erfaringer og har noget at arbejde videre fra. Virksomhedens digitale modenhed øges og man bliver mere parat til at implementere ekstern digitalisering og den digitale kunderejse. Derudover har man startet en digital dialog med en vigtig kunde, som kan videreudvikles fremover og skabe øget kundeloyalitet.

Forstå din virksomheds strategiske digitale muligheder

Formål

Få skabt et overblik over dine strategiske muligheder på kort og længere sigt på den digitale front og få etableret et beslutningsgrundlag, der sætter dig i stand til at etablere en digital plan som en del af din digitaliseringsstrategi.

Indhold

Denne service indeholder bl.a.:

 • Data indsamling via relevante dokumenter, workshops, spørgeskemaer, interviews samt kundeinterviews
 • Etablering af long-list af strategiske digitale muligheder/scenarier, der uddybes på workshops for at skabe forankring og et fælles grundlag for deltagerne
 • Oplæg til beslutning af kort-liste
 • Yderligere uddybning af kort-listen samt etablering af beslutningsgrundlag
 • Hvis ønsket etablering af en digital plan
 • Der vil bl.a. blive kigget på scenarier som outsourcing, anvendelse af markedspladser, forskellige samarbejds-modeller, IT løsning (udvikle/købe, udvikle på eget system/udvikle nyt) osv.

Hvad opnår man

Man får et overblik og beslutningsgrundlag for at træffe svære beslutninger omkring den digitale strategi, der er forankret i relevante dele af virksomheden. Hvis ønsket får man yderligere en plan for at gennemføre den valgte beslutning.

Skab et billede af din virksomhed som fremtidig digital speditør

Formål

Få skabt et billede af, hvor din virksomhed er på vej hen på den digitale front. Vi kan ydermere tilbyde at hjælpe med at udarbejde et mere detaljeret design af din fremtidige digitale virksomhed og en plan for at komme derhen.

Indhold

Denne service indeholder bl.a.:

 • Data indsamling via relevante dokumenter, workshops, spørgeskemaer, interviews samt kundeinterviews
 • Workshops hvor der identificeres innovative og realistiske scenarier for din virksomhed som fremtidig digital speditør indeholdende krav til: kunder, serviceydelser, forretningsprocesser, den digitale kunderejse, supply chain parter, samarbejdspartnere, IT løsning, organisatoriske kompetencer, supportmodel osv.
 • Beslutningsoplæg og valg
 • Design af det valgte scenarie
 • Udarbejdelse af roadmap og detaljeret plan for næste skridt

Hvad opnår man

Man får valgt og designet den fremtidige digitale speditør, som man ønsker at stile imod og hermed opstillet et fyrtårn for fremtidige indsatsområder, som er forankret i organisationen.

Man får en overordnet langsigtet plan (roadmap) og en detaljeret plan for det næste skridt.

Få udarbejdet en digital due diligence

Formål 

Få udarbejdet en digital due diligence for at afdække udfordringer, risici og potentiale ved et givent virksomhedsopkøb eller sammenlægning. Hermed har man værdifuldt input i forhandlingerne omkring aftalegrundlaget.

Indhold

Denne service indeholder bl.a.:

 • Data indsamling via relevante dokumenter, workshops, spørgeskemaer og interviews
 • Scope for vurdering, overslag over omkostninger.
 • Identifikation af købers digitaliserings status og intentioner. Skanning af sælgers digitalisering. Vurdering af match, risici og potentiale.
 • Roadmap indeholdende mitigerende og integrerende aktiviteter.
 • Anbefaling vedr. forbehold til aftaleforhandling
 • Verifikation af IT assets. Opstart af evt. mitigerende aktiviteter

Hvad opnår man

IT due diligence for et aktuelt opkøb eller sammenlægning